Stimuleringsmaatregelen

Duurzame investeringen

De overheid kent ook in 2017 een aantal regelingen die toepasbaar zijn voor een investering in LED verlichting en die deze besparingen nog interessanter kunnen maken. Meer info op Informatie subsidies.

Deze regelingen gelden voor LED armaturen maar ook voor de montage- en installatie- uren. Let op:  Vraag de EIA of MIA / Vamil verklaring binnen 3 maanden aan.

Kantoorgebouwen minimaal naar energielabel C

De overheid heeft recent plannen ontwikkeld die er voor moeten zorgen dat er in 2023 geen kantoren groter dan 100 m² meer zijn met een energielabel lager dan C. Door te investeren in LED verlichting kunt u hier een aanzienlijke stap in zetten. De besparing en lange levensduur maken u klaar voor de toekomst en scheppen financiële ruimte om ook andere groene investeringen te doen waarvan de terugverdientijd wellicht langer is.

Voor meer informatie:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/bedrijfskosten_en_investeren/investeringsregelingen/

Steeds meer lichtbronnen worden door de EU vanwege het hoge verbruik in de ban gedaan. Zo mogen de volgende lampen niet meer worden geproduceerd of geïmporteerd.

Deze eenheden zijn verkrijgbaar in LED waarbij tot 80% op verbruik valt te sparen. Echter op TL en PL verlichting (zowel T8 als T5) is tot 68% op verbruik te sparen.

KIA

Kleinschaligheids Investerings Aftrek is toepasbaar voor LED verlichting. Als u een bedrag tussen € 2.301,- en € 306.931,- investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming kunt u van deze regeling gebruik maken.  In dat geval kunt u 28%, tot een maximum van € 15.470,- aftrekken van uw fiscale winst.

Naast de KIA is het mogelijk ook gebruik te maken van extra regelingen. In het geval van de nieuwbouw of grondige renovatie van een pand is dit de MIA / Vamil en in de andere gevallen is dit de EIA. Let ook op lokale initiatieven en gemeentelijke stimuleringsmaatregelen. Met LED verlichting gaat het stroomverbruik tot 75% naar beneden en dit past veelal ook in de doelstellingen van de regionale overheid.

MIA / Vamil

Milieu Investerings Aftrek / Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen zijn regelingen die gelden voor producten op de milieu lijst. Door toepassing van bepaalde LED lampen is een gebouw sterk te verduurzamen waardoor dat gebouw kan voldoen aan de eisen voor MIA / Vamil.  Voor het investeren in LED verlichting in een bestaand pand komt u terecht bij de EIA.

EIASundstrom1

Energie Investerings Aftrek is  toepasbaar is voor bepaalde vormen van LED verlichting. Dankzij de sterke reductie van energieverbruik stimuleert de overheid gebruik van deze technologie. Binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting dient u de EIA verklaring aan te vragen. EIA voordeel in 2017 is bruto 55% en bij een tarief van 25% is uw netto voordeel op de investering  13,75%. Deze regeling is niet voor non-profit organisaties en particulieren.