Stimuleringsmaatregelen

Duurzame investeringen

De overheid biedt ook in 2020 regelingen die toepasbaar zijn voor een investering in LED verlichting en die deze besparingen nog interessanter kunnen maken. Meer info op Ondernemersplein

LET OP :    Deze regelingen gelden voor LED armaturen maar ook voor de montage- en installatie-uren. Vraag de EIA of MIA / Vamil verklaring binnen 3 maanden aan.

Meldplicht duurzame investeringen vanaf 2019

Onderdeel van het bereiken van klimaatdoelstellingen is de plicht voor bedrijven om hun stappen in het reduceren van energieverbruik te melden. Bedrijven zijn al langer verplicht investeringen te doen die het energieverbruik reduceren en die binnen 5 jaar worden terugverdiend. Nu wordt men verplicht om dit actief te melden (voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh per jaar verbruiken) zodat het toezicht kan worden verscherpt en er meer resultaten worden bereikt. LED verlichting is inmiddels vrijwel altijd binnen 2 jaar terugverdiend dus zal voor vele bedrijven een zeer interessante eerste stap naar CO2 neutraal kunnen zijn.

Kantoorgebouwen minimaal naar energielabel C

De overheid heeft recent plannen ontwikkeld die er voor moeten zorgen dat er in 2023 geen kantoren (groter dan 100 m²) meer zijn met een energielabel lager dan C. Door te investeren in LED verlichting kunt u hier een aanzienlijke stap in zetten. De besparing en lange levensduur maken u klaar voor de toekomst en scheppen financiële ruimte om ook andere groene investeringen te doen waarvan de terugverdientijd wellicht langer is.

Voor meer informatie:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/bedrijfskosten_en_investeren/investeringsregelingen

Steeds meer lichtbronnen worden door de EU vanwege het hoge verbruik in de ban gedaan. Zo mogen de volgende lampen niet meer worden geproduceerd of geïmporteerd.

Deze eenheden zijn verkrijgbaar in LED waarbij tot 80% op verbruik valt te sparen. Ook op TL en PL verlichting (zowel T8 als T5) is tot 68% op verbruik te sparen.

KIA / MIA / Vamil

Kleinschaligheids Investerings Aftrek is toepasbaar voor LED verlichting. Als u een bedrag tussen € 2.301,- en € 306.931,- investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming kunt u van deze regeling gebruik maken.  In dat geval kunt u 28%, tot een maximum van € 15.470,- aftrekken van uw fiscale winst.

Naast de KIA is het mogelijk ook gebruik te maken van extra regelingen. In het geval van de nieuwbouw of grondige renovatie van een pand is dit de MIA / Vamil en in de andere gevallen is dit de EIA. Let ook op lokale initiatieven en gemeentelijke stimuleringsmaatregelen. Met LED verlichting gaat het stroomverbruik tot 75% naar beneden en dit past veelal ook in de doelstellingen van de regionale overheid.

EIASundstrom1

Energie Investerings Aftrek in 2020 is bruto 45 % en bij een tarief van 25% is uw netto voordeel op de investering  11,25%. Deze regeling is niet voor non-profit organisaties en particulieren.